Accommodation broker giving home key to family
Accommodation broker giving home key to family

Do niedawna proces kupna mieszkania od dewelopera spędzał sen z powiek kupującym. Większość firm deweloperskich przeznaczała wpłaty od kupujących na bieżące finansowanie inwestycji, co rodziło poważne ryzyko, że w przypadku upadłości firmy realizującej projekt, niedoszli nabywcy mogliby stracić swoje oszczędności, a co gorsza – pozostać z niespłaconym kredytem hipotecznym. Sytuacja zmieniła się w momencie wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie „ustawą deweloperską”, czyli od 29 kwietnia 2012 roku. Akt ten oddaje w ręce kupujących prawne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo transakcji.

 

Po pierwsze – prospekt informacyjny

Do niedawna to nabywca musiał we własnym zakresie uzyskać informacje o firmie deweloperskiej realizującej interesującą go inwestycję. Teraz deweloper ma obowiązek sam przedstawić nam informacje, nie tylko w zakresie konkretnego projektu, ale również całej swojej działalności. Prospekt informacyjny powinien zostać przedstawiony potencjalnemu nabywcy w biurze sprzedaży dewelopera i swoim zakresem obejmować m.in.:

 • informacje o dotychczasowych inwestycjach,
 • informacje, czy przeciwko deweloperowi toczyło się lub toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł,
 • dokładne informacje o działce, na której położona jest inwestycja,
 • informacje o stanie prowadzonej inwestycji,
 • sposób finansowania inwestycji,
 • opis inwestycji i interesującego nas lokalu,
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej,
 • sposób mierzenia powierzchni mieszkania,
 • do prospektu deweloper dołączy w formie załączników m.in. wzór umowy deweloperskiej.

 

Po drugie – jaki rachunek powierniczy

Finansowanie inwestycji z bieżących wpłat klienta jest prawnie zabronione, dlatego też deweloperzy mają obowiązek korzystania z rachunków powierniczych, w celu ochrony naszych pieniędzy. Deweloper ma do wyboru kilka rodzajów rachunków powierniczych:

 • Rachunek otwarty – bank wypłaca pieniądze deweloperowi na realizację określonego etapu budowy. Po jego zakończeniu może zgłosić się do banku po kolejne transze.
 • Rachunek zamknięty – bank wypłaca pieniądze deweloperowi tylko po przeniesieniu własności mieszkania na kupującego.
 • Rachunek otwarty z ubezpieczeniem – odpowiedzialność za ewentualne skutki upadłości dewelopera ponosi firma ubezpieczeniowa.
 • Rachunek otwarty z gwarancją bankową – jak wyżej, z tą różnicą, że gwarantem wypłaty wpłaconych przez nas pieniędzy nie jest ubezpieczyciel, lecz bank.

 

Po trzecie – umowa tylko w formie aktu notarialnego

Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku podpisania umów przedwstępnych zakupu mieszkania tylko w formie aktu notarialnego. Dzięki temu, nasze roszczenia zostaną wpisane do księgi wieczystej nieruchomości, co oznacza, że w przypadku upadłości dewelopera będą zaspokojone jako jedne z pierwszych.

 

Po czwarte – rozwiązanie umowy będzie łatwiejsze

Ustawa zawiera katalog sytuacji, w których możemy bez konsekwencji odstąpić od umowy z deweloperem. Ma to miejsce w przypadku gdy:

 • Umowa nie zawiera wszystkich informacji, które narzuca ustawa.
 • Informacje zawarte w umowie będą odbiegać od tych w załącznikach, jak również gdy w dniu podpisania umowy informacje te okażą się być nieprawdziwe.

 

Po piąte – odbiór lokalu

Zmianie uległy zasady odbioru mieszkania, które były dotychczas krzywdzące dla nabywcy. W przypadku niestawienia się w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, odbiór lokalu mógł nastąpić w obecności tylko jednej ze stron – dewelopera. Według nowych przepisów, odbiór mieszkania nie może się odbyć bez obecności nabywcy.

Odnośnie „ustawy deweloperskiej” UOKiK mówi, że „podstawowy cel nowej regulacji został osiągnięty i poziom ochrony nabywców wzrósł”, że widzi spadek liczby skarg na deweloperów i wzrost ilości inwestycji, które nie są finansowane w całości z pieniędzy nabywców. Zawarte w ustawie informacje sprawiają, że możemy się czuć bezpieczniej i wiemy, że nasze pieniądze są chronione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *